B

direktor

Maliyyə departamenti

Mühasibatlıq şöbəsi

Hesabatlıq şöbəsi

Büdcə,iqtisadi təhlil və investisiya şöbəsi

Maliyyə xidməti departamenti

Xəzinədarlıq şöbəsi

Nəğd vəsaitlərin idarə olunması şöbəsi

İnnovativ ödənişlər şöbəsi

Ödəniş xidmətləri şöbəsi

Əməliyyatlar şöbəsi

Poçt xidmətləri departamenti

Poçt əməliyyatları şöbəsi

Poçt xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi

Beynəlxalq əlaqələr və hesablaşmalar şöbəsi

Poçt təhlili şöbəsi

İnzibati işlər üzrə departament

Təchizat və təsərrüfat şöbəsi

Əsas vəsaitlərin idarə olunması şöbəsi

Biznesin inkişafı və marketinq departamenti

Yeni layihələrin idarə olunması şöbəsi

Marketinq şöbəsi

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

İnformasiya texnologiyaları departamenti

Rabitə şəbəkəsinin idarə olunması şöbəsi

Proqram təminatı şöbəsi

Texniki dəstək şöbəsi

Təşkilati işlər departamenti

Hüquq şöbəsi

İnsan resursları şöbəsi

Sənədlərlə iş şöbəsi

Təhlükəsizlik departamenti

İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyi şöbəsi

Mühafizə və tam rejim şöbəsi

Struktur bölmələrlə iş və nəzarət departamenti

Şəbəkə layihəsinin idarə olunması və inkişafı şöbəsi

Monitorinq şöbəsi

Risklərin idarə olunması şöbəsi