Daxili audit şöbəsi
Müşahidə Şurası
Baş direktor
 • Audit Komitəsi
 • İT Komitəsi
 • Mükafatlandırma Komitəsi
 • Risk Komitəsi
 • Poçt Xidmətləri Komitəsi
 • İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
 • Məxfi işlər üzrə mütəxəssis
 • Baş direktorun müşaviri
 • Hüquq şöbəsi
 • Katiblik
 • Filiallarla iş şöbəsi
Təhlükəsizlik departamenti
 • İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyi şöbəsi
 • Mühafizə və rejim şöbəsi
İnsan resursları departamenti
Personalın uçotu şöbəsi
İnsan resurslarının inkişafı şöbəsi
 • Azərexpresspoçt RM
 • Poçt Daşıma Mərkəzi
 • Mərkəzi Xüsusi Rabitə İdarəsi
Müavin
Maliyyə departamenti
 • Mühasibatlıq şöbəsi
 • Hesabatlıq və təhlil şöbəsi
 • Büdcə şöbəsi
Xəzinədarlıq departamenti
 • Xəzinədarlıq şöbəsi
 • Maliyyə institutları ilə iş şöbəsi
Risklərin idarə edilməsi departamenti
 • Maliyyə monitorinqi şöbəsi
 • Risklərin idarə edilməsi şöbəsi
İnzibati şöbə
Müavin
İnkişaf departamenti
 • Marketinq şöbəsi
 • Partnyor şəbəkənin idarə edilməsi şöbəsi
Rəqəmsal texnologiyalar departamenti
 • Ekvayrinq şöbəsi
 • İnnovativ ödənişlər şöbəsi
İnformasiya Texnologiyaları departamenti
 • Şəbəkənin idarə olunması şöbəsi
 • Sistem inzibatçılığı şöbəsi
 • Texniki dəstək şöbəsi
Müavin
 • Loqistikanın təşkili departamenti
 • Loqistikanın təşkili şöbəsi
  Gömrük xidmətləri şöbəsi
 • Poçt xidmətləri departamenti
 • Poçt əməliyyatları şöbəsi
  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Müavin
 • Əməliyyat departamenti
 • Əməliyyatlar şöbəsi
  Nağd vəsaitlərin idarə edilməsi şöbəsi
Ödəniş xidmətləri şöbəsi
Biznes proseslərinin idarə olunması şöbəsi
Müşahidə Şurası
Daxili Audit Şöbəsi
Baş Direktor
Müavin
Maliyyə departamenti
 • Mühasibatlıq şöbəsi
 • Hesabatlıq və təhlil şöbəsi
 • Büdcə şöbəsi
Xəzinədarlıq departamenti
 • Xəzinədarlıq şöbəsi
 • Maliyyə institutları ilə iş şöbəsi
Risklərin idarə edilməsi departamenti
 • Maliyyə monitorinqi şöbəsi
 • Risklərin idarə edilməsi şöbəsi
İnzibati şöbə
Müavin
İnkişaf departamenti
 • Marketinq şöbəsi
 • Partnyor şəbəkənin idarə edilməsi şöbəsi
Rəqəmsal texnologiyalar departamenti
 • Ekvayrinq şöbəsi
 • İnnovativ ödənişlər şöbəsi
İnformasiya Texnologiyaları departamenti
 • Şəbəkənin idarə olunması şöbəsi
 • Sistem inzibatçılığı şöbəsi
 • Texniki dəstək şöbəsi
Müavin
Loqistikanın təşkili departamenti
 • Loqistikanın təşkili şöbəsi
 • Gömrük xidmətləri şöbəsi
Poçt xidmətləri departamenti
 • Poçt əməliyyatları şöbəsi
 • Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Müavin
Əməliyyat departamenti
 • Əməliyyatlar şöbəsi
 • Nağd vəsaitlərin idarə edilməsi şöbəsi
Ödəniş xidmətləri şöbəsi
Biznes proseslərinin idarə olunması şöbəsi
Audit Komitəsi
İT Komitəsi
Mükafatlandırma Komitəsi
Risk Komitəsi
Poçt Xidmətləri Komitəsi
 • İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
 • Məxfi işlər üzrə mütəxəssis
 • Baş direktorun müşaviri
 • Hüquq şöbəsi
 • Katiblik
 • Filiallarla iş şöbəsi
Azərexpresspoçt RM
Poçt Daşıma Mərkəzi
Mərkəzi Xüsusi Rabitə İdarəsi
Təhlükəsizlik departamenti
 • İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyi şöbəsi
 • Mühafizə və rejim şöbəsi
İnsan resursları departamenti
 • Personalın uçotu şöbəsi
 • İnsan resurslarının inkişafı şöbəsi