Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı  AZN  AZ76NABZ01350100000000094944  NABZAZ2X
 USD  AZ95NABZ01350200000000094840  NABZAZ2X
 EUR  AZ24NABZ01350200000000094954  NABZAZ2X
 RUB  AZ32NABZ01350200000000094810  NABZAZ2X
 
Kapital Bank ASC  USD  AZ11AIIB37110018401000314000  AIIBAZ2X
 EUR  AZ88AIIB37110019781000314000  AIIBAZ2X
 RUB  AZ28AIIB37110018101000314000   AIIBAZ2X
 
Raiffeisen Bank International Vienna, Austria  USD  AT143100007054199948  RZBAATWW
 EUR  AT823100000154199948  RZBAATWW
       
PAO Sberbank  USD  30111840000000000791  SABRRUMMXXX
 RUB  30111810700000000791  SABRRUMMXXX
 
Atabank ASC  USD  AZ09ATAZ80200043575000738160  ATAZAZ22
 EUR  AZ04ATAZ80200043575000838160  ATAZAZ22
 RUB  AZ96ATAZ80200043575000938160  ATAZAZ22

 

 

     
Rekvizitlər
Tam ad -  "Azərpoçt" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Hüquqi ünvan - Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyov küç, 72. AZ1000
SWIFT BİC  - AZPOAZ22
Kod  - 690001
VÖEN - 9900037711